زنجیره توسعه دهندگان بهائی

زنجیره ای از افراد در سراسر جهان است که برای رفع نیازهای جامعه جهانی بهائی در توسعه و بایگانی نمودن پروژه های مختلف، به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند .

هم اکنون حلقه ای از این زنجیره شویــــــد

وب سایت  پروژه دایرة المعارف بهائی | سایت پروژه های بهائی

وب سایت پروژه دایرة المعارف بهائی

براي ارتباط با سايت با آدرس info@bahai-projects.org مکاتبه کنيد.