زنجیره توسعه دهندگان بهائی

زنجیره ای از افراد در سراسر جهان است که برای رفع نیازهای جامعه جهانی بهائی در توسعه و بایگانی نمودن پروژه های مختلف، به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند .

هم اکنون حلقه ای از این زنجیره شویــــــد

صفحه پیشنهادات | سایت پروژه های بهائی

صفحه پیشنهادات

You must login to view this form.

دوست عزیز،

این صفحه به جهت ارسال پیشنهادات، طرح ها و ایده های شما به وجود آمده است. هر گونه پیشنهاد، طرح و یا ایده هر چند کوچک باشد ولی ارزشمند و قابل بررسی است. چه که ایده های بسیار کوچک و خام زمانی مصدر خدمات عظیمه به جامعه جهانی می شود. از این رو از شما دعوت می نمائیم که این وب سایت را مانند دوست خود بدانید و هر گونه نظر، ایده و پیشنهادی که در این راستا دارید را با ما مطرح نمائید. در ارسال هرگونه نظر و ایده ای تردید ننمائید هر چند به نظرتان خیلی ساده به نظر برسند و در حال حاضر امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.

براي ارتباط با سايت با آدرس info@bahai-projects.org مکاتبه کنيد.